Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх

“Хувь хүний барааны гаалийн мэдүүлэг”-ээр хувь хүний нэр дээр илгээсэн болон зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлд хамаарахгүй барааны үнийн дүн 3.000.000 /гурван сая/ төгрөгөөс доош бол гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ. Дэлгэрэнгүй

Зэрлэг амьтан ургамал №1 Дэлгэрэнгүй

Зэрлэг амьтан ургамал №2 Дэлгэрэнгүй

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодис Дэлгэрэнгүй

Түүх соёлын дурсгалт №1 Дэлгэрэнгүй

Хориглосон хязгаарласан бараа Дэлгэрэнгүй

ЗОРЧИГЧИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ Дэлгэрэнгүй

Виз мэдүүлэх

Албан хэргийн зорилгоор

Хөрөнгө оруулагч

Хөдөлмөр эрхлэгч

Суралцах зорилгоор

Гэр бүлийн зорилгоор

Цагаачлах зорилгоор

Хувийн зорилгоор

Шашны зорилгоор

Түр ирэгч гэсэн нийт 62 визийн ангилалаас өөрт тохирох виз авсан байх. Дэлгэрэнгүй

Визийн зөвшөөрөл

Гадаадын иргэн зохих ангилалын виз аваагүй тоохиолдолд Монгол Улсын Элчин сайдын яам, консулын газартай улсаас ирж байгаа тохиолдолд тухайн дипломат төлөөлөгчийн газарт, Элчин сайдын яам, консулын газаргүй улсаас ирж байгаа тохиолдолд хилийн боомт дээр визийг олгуулахаар визийн зөвшөөрөл хүснэ. Визийн зөвшөөрөлгүйгээр виз мэдүүлэх ангилал Дэлгэрэнгүй Түр ирэгчийн визийн зөвшөөрөл хүсэх Дэлгэрэнгүй Албан болон хувийн хэргээр оршин суух гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөл хүсэх Дэлгэрэнгүй

МУ-д визгүй зорчдог орнууд

МУ-д жуучлах, түр ирэгч дараахи улсын гадаадын иргэд визгүйгээр зорчно.Дэлгэрэнгүй

Тус жагсаалтад багтсан орны иргэд нь МУ-ын Олон Улсын хэлэлцээрт заасан хугацаанаас удаан хугацаагаар зорчих эсвэл МУ-д оршин суухээр ирэх тохиолдолд зохих визийг урьдчилан мэүүлнэ. .Дэлгэрэнгүй

Жуулчлах зорилгоор МУ-д ирэх гадаадын иргэний виз

Гадаадын иргэн Монгол Улсад жуулчлах зорилгоор ирэх бол виз мэдүүлж болох дараах 5 хувилбартай танилцана уу.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу иргэд харилцан визгүй зорчих гэрээ хэлэлцээртэй улс эсэхийг шалгана. Харилцан визгүй зорчих гэрээ хэлэлцээртэй улсын иргэн бол Монгол Улсад визгүй зорчино. Гадаад харилцааны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр хамтран баталсан А/49,А/187 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтад заасан “Монгол Улсад цахим виз олгох улсын жагсаалт”-д орсон эсэхийг шалгана. Жагсаалтад орсон улсуудаас ирэх бол урилга, визийн зөвшөөрөл шаардахгүй, Монгол Улсын Элчин сайдын яам, консулын газарт очих шаардлагагүйгээр тухайн гадаадын иргэн нь www.evisa.mn сайтаас Монгол Улсын цахим виз мэдүүлэх боломжтой. Гадаад харилцааны сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр хамтран баталсан А/49,А/187 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтад заасан “Олон улсын хилийн боомт дээр визийн зөвшөөрөлгүйгээр “жуулчин” ангиллын виз олгож болох улсын жагсаалт”-д багтсан эсэхийг шалгана. Жагсаалтад орсон улсын иргэний хувьд хилийн боомт дээр ирээд виз мэдүүлэх боломжтой. Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газартай улсаас ирэх бол 30 хүртэл хоногийн жуулчин ангиллын визийг тухайн ЭСЯ/КГ-т шууд мэдүүлнэ. Монгол Улсын ЭСЯ/КГ-гүй улсаас ирэх болон 30 хоногоос урт хугацааны жуулчин ангиллын виз мэдүүлэх тохиолдолд уригч нь Гадаадын иргэн, харьяатын газарт хандаж, цахимаар “Визийн зөвшөөрөл” мэдүүлнэ. Визийн зөвшөөрөл нь урилгын шинж чанартай бөгөөд уг визийн зөвшөөрлийн дагуу гадаадын иргэн нь гадаад улсад байгаа Монгол Улсын Элчин сайдын яамнаас, эсвэл орж ирэх хилийн боомт дээрээс визээ авч орж ирнэ.

Гарчиг

ИРГЭД ХИЛИЙН БООМТООР НЭВТРЭХЭД АНХААРАХ АСУУДЛУУД Дэлгэрэнгүй

Хил нэвтрэх эрхийн баримт бичгийн талаарх мэдээлэл Дэлгэрэнгүй

Хүүхдийг улсын хилээр нэвтрүүлэх талаар Дэлгэрэнгүй

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ Дэлгэрэнгүй

Хилийн болон хил орчмын дэглэмийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон хязгаарласан эд зүйлийн талаар Дэлгэрэнгүй

Гарчиг

Гадаад улсад зорчиход анхаарах зүйл Дэлгэрэнгүй

Хууль эрхзүй Дэлгэрэнгүй

Эцэг эх асран хамгаалагч зөвөлгөө мэдээлэл Дэлгэрэнгүй

Холбоо барих Дэлгэрэнгүй

Гарчиг

Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт Дэлгэрэнгүй

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт Дэлгэрэнгүй

Төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах Дэлгэрэнгүй

Хууль эрх зүй Дэлгэрэнгүй